Doorgaan naar de inhoud

CAT Kampen

Voor plaatsing op het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so) is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van SWV Hanzeland nodig. De wet verplicht ons dat wij ons bij iedere TLV-aanvraag laten adviseren door deskundigen uit een Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid (CAT). De CAT Kampen is hier één van.

TLV-aanvragen én verlengingen

De zes deskundigen van CAT Kampen werken nauw samen aan TLV-aanvragen vanuit het Voor plaatsing op het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so) is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van SWV Hanzeland nodig. De wet verplicht ons dat wij ons bij iedere TLV-aanvraag laten adviseren door deskundigen uit een Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid (CAT). De CAT Kampen is hier één van.

basisonderwijs én de onderinstroom. Dit zijn jonge kinderen die voor het eerst starten op school. Sommigen zijn aangemeld bij een reguliere school die niet in de onderwijsbehoefte kan voorzien. Ook kan het om toekomstige leerlingen gaan waarvan de voorschoolse instelling een adviesvraag heeft óf om leerlingen waarvoor het reguliere onderwijs heel duidelijk niet mogelijk is. Daarnaast werken de deskundigen van de CAT aan TLV-verlengingen.

Deskundigenadvies

Aan iedere TLV-aanvraag worden twee onpartijdige deskundigen gekoppeld. De eerste deskundige is een orthopedagoog of een psycholoog. De tweede deskundige is bijvoorbeeld een psycholoog, pedagoog, maatschappelijk werker, arts of kinderpsychiater. Het advies van de twee deskundigen wordt vastgelegd in een deskundigenadvies. Afhankelijk van het gegeven advies besluit de manager van het samenwerkingsverband om de aangevraagde TLV wel óf niet toe te kennen.

Een tweede taak van het CAT

Soms zijn ouders of verzorgers het niet eens met een TLV-aanvraag. Ondertekenen zij de aanvraag niet, dan wordt er een oudergesprek gepland vóórdat het dossier besproken wordt in de CAT. Bij voorkeur gaan de ouders of verzorgers in gesprek met twee CAT-leden die níet betrokken zijn bij het verwijzende schoolbestuur. Vervolgens worden door onpartijdige deskundigen twee deskundigenadviezen opgesteld. Deze deskundigen zijn niet betrokken bij het verwijzende schoolbestuur en óók niet bij het schoolbestuur van de mogelijk ontvangende SBO- of SO-school.

Werkwijze CAT Kampen

Om veilig gegevens van leerlingen uit te kunnen wisselen, werkt de CAT met KindKans. Ben je benieuwd welke stukken je voor een leerling in dit online programma moet aanleveren? Hoe de processen verlopen richting de aanvraag van de TLV? En hoe een TLV-aanvraag er bij CAT Kampen éxact aan toegaat? Download dan de werkwijze. In deze pdf vind je ook meteen de gegevens van de contactpersonen van jouw schoolbestuur.

Deadlines en vergaderdata Kampen

Tijdens een vergadering van de CAT worden alle lopende TLV-aanvragen besproken. Om een dossier van een leerling te kunnen bespreken, moet het complete dossier minimaal twee werkweken voor de geplande vergadering via Kindkans ingestuurd zijn. Vervolgens wordt het ingepland voor één van de vergaderingen. Daarom is het handig om te weten wat de deadlines zijn en op welke data CAT Kampen vergadert.

Deadlines

  • TLV-aanvragen die vóór de kerstvakantie van 2024 behandeld moeten worden, moeten uiterlijk op 25 november 2024 compleet aangeleverd zijn bij de CAT.
  • TLV-aanvragen die voor de zomervakantie van 2025 behandeld moeten worden, moeten uiterlijk op 1 mei 2025 compleet aangeleverd zijn bij de CAT. Deze aanvragen worden vóór de zomervakantie besproken.

Vergaderdata

Hieronder vind je het complete vergaderrooster voor 2024 en 2025.

CAT Kampen
DagDatumTijdInleveren dossiers
Dinsdag

 

17 september 20249.00 – 12.00 uurMaandag 2 september 2024
Dinsdag

 

15 oktober 20249.00 – 12.00 uurMaandag 30 september 2024
Dinsdag

 

12 november 20249.00 – 12.00 uurMaandag 28 oktober 2024
Dinsdag

 

10 december 20249.00 – 12.00 uurMaandag 25 november 2024
Dinsdag

 

21 januari 20259.00 – 12.00 uurMaandag 6 januari 2024
Dinsdag

 

11 februari  20259.00 – 12.00 uurMaandag 27 januari 2024
Dinsdag18 maart 20259.00 – 12.00 uurMaandag 3 maart 2025
Dinsdag

 

15 april 2025

Voor plaatsing S(B)O na de zomervakantie dossiers aanleveren vóór 1 mei.

9.00 – 12.00 uurMaandag 31 maart 2025
Dinsdag

 

20 mei 2025

Verlengingen S(B)O

9.00 – 12.00 uurMaandag 5 mei 2025
Dinsdag24 juni 20259.00  – 12.00 uurMaandag 9 juni 2025

 

Contact met de adviescommissie

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Renate van Aalst door te mailen naar r.vanaalst@swv-hanzeland.nl of te bellen naar 0652322414.

Tot slot: handige downloads