Doorgaan naar de inhoud

Naar de basisschool

In Nederland gaan kinderen vanaf 4 jaar naar de basisschool. Op deze pagina delen wij graag alle belangrijke informatie over deze eerste stap in de schoolloopbaan.

Een basisschool kiezen

We raden je aan om op tijd een school te zoeken die bij jouw kind past. Sommige scholen hebben namelijk een wachtlijst. Hoe eerder je je kind aanmeldt, hoe groter de kans dat hij of zij meteen wordt ingeschreven. Maar hoe maak je de juiste keuze? Gelukkig openen basisscholen regelmatig hun deuren voor ouders en verzorgers die voor hun kind een basisschoolkeuze moeten maken, zodat je de sfeer kunt proeven. Hier vind je een overzicht van de deelnemende besturen, speciaal basisonderwijs-scholen (sbo) en speciaal onderwijs-scholen (so) die binnen ons samenwerkingsverband vallen. Op hun websites zie je precies welke school wanneer iets organiseert.

Extra ondersteuning op de basisschool

Heeft je kind extra hulp nodig? Onderzoek dan goed wat een basisschool voor je kind kan doen. Alle leerlingen mogen gebruikmaken van de basisondersteuning – de invulling hiervan kan per school verschillen. Wat de school voor jouw kind kan doen als er extra ondersteuning nodig is, staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Je vindt het SOP in de schoolgids of op de website van de school. Of vraag ernaar op school.

Je kind aanmelden voor de basisschool

Je kunt jouw kind al vanaf 3 jaar aanmelden voor de basisschool. Let op: schrijf je kind minimaal 10 weken voor hij of zij 4 jaar wordt in. De meeste scholen hebben een inschrijfformulier, maar je kunt ook de volgende informatie naar de school sturen:

  • Achternaam, voornaam en voorletters
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Burgerservicenummer

Meld je kind altijd schriftelijk aan. Alleen dan is de aanmelding formeel. Heeft je kind extra ondersteuning nodig? Meld dit dan ook bij de aanmelding. En laat het de school ook weten als je je kind nog bij andere basisscholen hebt aangemeld. Als ouder of verzorger kun je jouw kind namelijk bij verschillende scholen tegelijk aanmelden. Om te voorkomen dat meerdere scholen worden belast met de aanmeldprocedure, moet je aangeven welke school de eerste voorkeur is.

Aangemeld… wat nu?

De basisschool beslist of jouw kind wordt toegelaten. Na de aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om je dit schriftelijk te laten weten. In sommige situaties kan de school deze periode met 4 weken verlengen. Heeft je kind extra ondersteuning nodig, dan kan de school je om aanvullende informatie vragen. De basisschool is namelijk verplicht om te onderzoeken of zij een leerling een plek kunnen geven. Dat komt door de zorgplicht. En goed om te weten: de zorgplicht van een school begint al bij de aanmelding. Dit betekent dat de basisschool verplicht is om te zorgen dat jouw kind passend onderwijs krijgt, óók als je kind niet wordt ingeschreven. De school zoekt dan samen met jou naar een andere plek: een andere basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) speciaal onderwijs (so). Voor plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs is eerst een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

Van aanmelding naar inschrijving

Een aanmelding is iets anders dan een inschrijving. Pas als jouw kind 4 jaar wordt, maakt de school van de toelating een formele inschrijving. De school is volgens de wet verplicht om minimaal 1 toelatingstijdstip per maand hebben. Overleg dus met de school wanneer je kind daadwerkelijk op school kan beginnen. Meestal is het ook mogelijk om alvast te wennen op school.

Vragen over de basisschool

Heb jij als ouder of verzorger vragen over het onderwijs van jouw kind? Dan sta je er niet alleen voor. Bij het ouder- en jeugdsteunpunt kun je terecht met álle vragen die je hebt. Heb je vragen over de basisschool, dan kun je die dus ook stellen. Hier vind je meer informatie over het ouder- en jeugdsteunpunt – en natuurlijk ook de contactgegevens.