Doorgaan naar de inhoud

Overgang van po naar vo

De overgang van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) is een belangrijk moment in de schoolloopbaan. SWV Hanzeland heeft hier geen rol in, maar op deze pagina delen wij wél graag alle belangrijke informatie over deze overgang.

De doorstroomtoets

Sinds het schooljaar 2023-2024 maken leerlingen uit groep 8 van de basisschool geen eindtoets, maar een doorstroomtoets. Hierdoor wordt beter duidelijk dat jouw kind zich blijft ontwikkelen – ook ná het afnemen van de toets. In veel gevallen gaat het om de Cito-toets, maar dat hoeft niet. Scholen kunnen namelijk kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen.

Het schooladvies

Het resultaat van de doorstroomtoets bepaalt mede het schooladvies dat jouw kind krijgt. Hij of zij ontvangt in januari eerst een voorlopig schooladvies. Vervolgens wordt in februari de doorstroomtoets gemaakt. Uiterlijk 24 maart ontvangen jij en jouw kind van de basisschool het definitieve schooladvies: een combinatie van het voorlopige schooladvies en de uitkomst van de doorstroomtoets.

Een middelbare school kiezen

Alle middelbare scholen organiseren informatiebijeenkomsten, open lessen en/of open dagen. Hier vind je een overzicht van alle middelbare scholen die onder SWV Hanzeland vallen, en op hun websites zie je precies welke school wanneer iets organiseert. Let op: heeft je kind extra hulp nodig? Onderzoek dan goed wat een school voor je kind kan doen. Alle leerlingen mogen gebruikmaken van de basisondersteuning – de invulling hiervan kan per school verschillen. Wat de school voor jouw kind kan doen als er extra ondersteuning nodig is, staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Je vindt het SOP in de schoolgids of op de website van de school. Of vraag ernaar tijdens een informatiebijeenkomst of open dag.

Jouw kind aanmelden voor de middelbare school

Keuze gemaakt? Als ouder/verzorger moet je jouw kind tussen 18 maart en 31 maart aanmelden voor de middelbare school. Door de aanmeldingen te bundelen, maken alle leerlingen even veel kans op een passende plek op de school van hun voorkeur. Maakt jouw kind de overstap naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso)? Dan kun je hem of haar al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

Aanmeldformulieren

Wil je jouw kind aanmelden voor een middelbare school in Zwolle, dan kun je dit aanmeldformulier gebruiken. Voor de scholen buiten Zwolle vind je de formulieren hieronder:

De contactpersonen van alle middelbare scholen vind je hier.

Aangemeld… wat nu?

Na de aanmelding kijkt de school of ze jouw kind kunnen inschrijven. De basisschool geeft daarvoor een onderwijskundig rapport over je kind aan de middelbare school. Weet je al dat je kind extra hulp nodig heeft, geef dit dan aan bij de aanmelding. De middelbare school heeft dan 6 weken om te onderzoeken welke hulp er precies nodig is én of de school dit goed kan bieden. Soms hebben ze meer informatie nodig of doen ze extra onderzoek. Dat kan nog eens 4 weken duren. Natuurlijk houdt de school je op de hoogte: ze laten je weten welke informatie ze nodig hebben en waarom.

Van aanmelding naar inschrijving

Een aanmelding is iets anders dan een inschrijving. Nadat je kind is aangemeld, kijkt de middelbare school of ze hem of haar inschrijven. De school laat je altijd weten of je kind wel of niet wordt ingeschreven. En goed om te weten: de zorgplicht van een school begint al bij de aanmelding. Dit betekent dat de middelbare school verplicht is om te zorgen dat jouw kind passend onderwijs krijgt, óók als je kind niet wordt ingeschreven. De school zoekt dan samen met de ouder of verzorger naar een andere plek: een andere middelbare school of een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro). Voor plaatsing op een school voor speciaal onderwijs is eerst een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

Wat als de school jouw kind weigert?

De school kan weigeren om je kind in te schrijven. Je krijgt dan een brief waarin staat waarom je kind wordt afgewezen. De school kan bijvoorbeeld te vol zijn, er kunnen afspraken zijn gemaakt over de verdeling van kinderen over scholen of de school past niet bij het basisschooladvies. Wil je bezwaar maken tegen de afwijzing? Doe dit dan binnen 6 weken nadat de school je heeft laten weten dat er geen plek is voor jouw kind. De school moet binnen 4 weken op dit bezwaar reageren. Als ze dit niet doen, moeten ze je kind tijdelijk inschrijven. Bij een ernstig verschil van mening kun je terecht bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO). Deze commissie onderzoekt je melding en doet daarna een uitspraak. Let wel: het schoolbestuur is niet verplicht om hun advies op te volgen.

Handige documenten

Alle belangrijke data vind je verder in onze:

PO-VO Kalender

Als reguliere voortgezet onderwijs school is het mogelijk om bijvoorbeeld een arrangement kansrijk VO aan te vragen. Klik op onderstaande link om meer informatie te lezen over arrangementen en TLV aanvragen.

Arrangementen en regelingen (kansrijk VO)

 

Vragen over de overgang van po naar vo

Heb jij als ouder of verzorger vragen over het onderwijs van jouw kind? Dan sta je er niet alleen voor. Bij het ouder- en jeugdsteunpunt kun je terecht met álle vragen die je hebt. Heb je vragen over de overgang van de basisschool naar de middelbare school, dan kun je die dus ook stellen. Hier vind je meer informatie over het ouder- en jeugdsteunpunt – en natuurlijk ook de contactgegevens.