Doorgaan naar de inhoud

Bestuurlijke coördinatie

SWV Hanzeland is verantwoordelijk voor de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen aan leerlingen voor wie het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkdonderwijs (pro) passend is.

Passend voortgezet onderwijs

Om ons werk goed te kunnen doen, ontvangt het SWV Hanzeland geld van de overheid. Die worden – na aftrek van gezamenlijke kosten – naar leerling-ratio verdeeld over de negen deelnemende schoolbesturen. De besturen van de vso-scholen worden rechtstreeks bekostigd. Hiermee kunnen zij zorgen voor passend onderwijs voor hun leerlingen. Als dat nodig is, ondersteunen wij de scholen om voor ieder kind een zo passend mogelijke onderwijsplek te realiseren.

Drie subregio’s

SWV Hanzeland werkt voor het voortgezet onderwijs in drie subregio’s: Kampen/Dronten, Zwolle en omgeving en Salland. Iedere subregio heeft één of meerdere contactpersonen die voor verbinding tussen de scholen zorgen. Heb je vragen, neem dan contact op met de bewuste coördinator:

De organisatie binnen SWV Hanzeland

Het dagelijks bestuur van SWV Hanzeland wordt gevormd door Kees Elsinga, Han Nijboer en Ton Sebens. Ieder deelnemend schoolbestuur levert daarnaast een bestuurslid voor het algemeen bestuur, dat daarmee uit elf leden bestaat. Wil Kroesen is de onafhankelijk voorzitter van dit bestuur. De besturen worden in hun uitvoerende taken ondersteund door de regisseur van het samenwerkingsverband, Koen Oosterbaan. Daarnaast is Simone Sarphatie als beleidsadviseur betrokken. Heb je een vraag aan één van de besturen, Koen of Simone? Neem dan contact op met het secretariaat van SWV Hanzeland:

secretariaat@swv-hanzeland.nl 06 45 34 05 98

Traject ‘Herijken missie en structuur’

Op dit moment wordt de bestuurlijke structuur voor het samenwerkingsverband Hanzeland VO opnieuw ontworpen in het traject ‘Herijken missie en structuur’. In de nieuwe bestuurlijke structuur moet het bestuur en toezicht gescheiden zijn.