Doorgaan naar de inhoud

Integratie TLV en kansrijk BAO

Om passend onderwijs mogelijk te maken voor jonge leerlingen met extra onderwijsbehoeften, kent SWV Hanzeland twee regelingen: de integratie TLV en kansrijk BAO.

De Integratie TLV

De integratie TLV is een regeling voor instromende leerlingen met extra onderwijsbehoeften die verbonden zijn aan het speciaal onderwijs (so). Denk bijvoorbeeld aan forse gedragsproblematiek, regulatieproblemen, sociaal-emotionele problematiek, ZML, medische problematiek of een syndroom. De integratie TLV moet je als school aanvragen, en wel binnen drie maanden nadat de leerling bij jou is ingeschreven. De kosten voor de integratie TLV nemen wij als samenwerkingsverband voor onze rekening. Het maakt daarbij niet uit wanneer de leerling wordt doorverwezen naar het so.

Kansrijk BAO

Blijkt uit de schriftelijke aanmelding bij een reguliere basisschool dat een leerling forse extra ondersteuningsbehoeften heeft? Dan is het aan jou als school om te bepalen of je de leerling passend onderwijs kunnen bieden. Om thuisnabij passend onderwijs te stimuleren, kent ons samenwerkingsverband de regeling kansrijk BAO. Deze kun je tot drie maanden na inschrijving op de basisschool aanvragen. Bij de aanvraag is een ontwikkelingsperspectief (OPP) nodig, opgesteld door de IB’er in samenwerking met de orthopedagoog of betrokken specialist. Hiermee wordt duidelijk welke specifieke inzet of expertise nodig is om de leerling een kansrijke en passende plek in het regulier onderwijs te bieden. Wordt de regeling kansrijk BAO toegekend? Dan heb je als school twee jaar de tijd om te onderzoeken of je wel óf geen passend onderwijs kunt aanbieden. Ons samenwerkingsverband biedt gedurende die twee jaar een financiële ondersteuning. Blijkt regulier onderwijs niet passend voor jouw leerling? Dan kun je een TLV aanvragen. Binnen de periode van twee jaar wordt de TLV-aanvraag door ons bekostigd.

Wat is het verschil tussen de regeling kansrijk BAO en de integratie TLV?

Met de regeling kansrijk BAO wordt er géén TLV aangevraagd, met de regeling integratie TLV wél. Dat is het belangrijkste verschil. Bij een integratie TLV is er verder duidelijk sprake van so-problematiek. De leerling volgt onderwijs op de basisschool tot het niet meer gaat en kan vanaf dat moment worden aangemeld – en bij voldoende plaats ook ingeschreven – worden op het so. Bij de regeling kansrijk BAO gaat het om een periode waarin je als school kunt uitzoeken of je passend onderwijs kunt bieden of dat het so voor de leerling een betere keuze is.

Contact met de adviescommissies

Wil je een integratie TLV of kansrijk BAO aanvragen? Dit verloopt via één van de adviescommissies van SWV Hanzeland: CAT Zwolle, Noord-Veluwe en Zwartewaterland, CAT Kampen of CAT Salland. De school, de bewuste adviescommissie en wij wisselen via het online programma Kindkans veilig gegevens uit. Wil je als onderwijsprofessional weten welke formulieren en gegevens je aan moet leveren om voor een leerling een regeling aan te vragen? Ben je benieuwd hoe de financiering van de regelingen precies in elkaar zit? Lees dan hier hoe je dit kunt doen. Heb je andere vragen? Neem dan contact op met:

CAT Zwolle, Noord-Veluwe en Zwartewaterland:

CAT Kampen:

CAT Salland: