Doorgaan naar de inhoud

Bestuurlijke coördinatie

SWV Hanzeland heeft twee taken. Onze eerste taak is de afgifte van toelaatbaarheidsverklaringen aan leerlingen voor wie speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaalonderwijs (so) passend is. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan scholen in onze regio om voor ieder kind een zo passend mogelijke onderwijsplek te realiseren. Om ons werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, ontvangen wij geldstromen van de overheid. Deze gelden worden naar leerling-ratio verdeeld over onze vijf clusters: Zwolle, Kampen, Salland, Zwartewaterland en Veluwe-Noord.

Vijf lokale besturen

Elk cluster heeft een lokaal bestuur én een coördinator – de contactpersoon voor alle scholen in het cluster. Heb je vragen of wil je een opdracht bij jouw cluster neerleggen, neem dan contact op met de bewuste coördinator:

ContactpersoonCluster
Regine Miedema (r.miedema@swv-hanzeland.nl)Zwolle
Renate van Aalst (r.vanaalst@swv-hanzeland.nl)Kampen
Beatrijs Everts (b.everts@swv-hanzeland.nl)Salland
Sanne Vos (s.vos@swv-hanzeland.nl)Zwartewaterland
Sanne Vos (s.vos@swv-hanzeland.nl)Veluwe-Noord

Overkoepelend bestuur

Elk cluster levert een bestuurslid voor het overkoepelde bestuur van SWV Hanzeland. Een afgevaardigde vanuit het speciaal onderwijs (so) maakt dit bestuur compleet. De voorzitter van het bestuur is Jan Kroon, Arie de Wit is vicevoorzitter en de penningmeester is Henk ter Wee. Gerrit de Graaf, Marlous Siemelink en Chris Dam sluiten als algemeen bestuurslid aan. Het bestuur wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Annemieke Otterman en de manager van SWV Hanzeland, Koen Oosterbaan (koen.oosterbaan@swv-hanzeland.nl), die uitvoering geeft aan het bestuursbeleid.

Heb je een vraag aan het overkoepelende bestuur? Neem dan contact op met Annemieke via:

secretariaat-po@swv-hanzeland.nl 06 30 49 70 17

Deelnemersraad

Bij SWV Hanzeland zijn 21 schoolbesturen aangesloten, die zijn ingedeeld in één van de vijf clusters. Zij hebben vooral contact met andere scholen in hun eigen cluster. Om de binding met onze organisatie te behouden, komen de schoolbesturen twee keer per jaar bijeen in de deelnemersraad. Eén keer per vier jaar heeft de deelnemersraad verder het formele recht om in te stemmen met het nieuwe ondersteuningsplan.

Commissie van Toezicht

SWV Hanzeland heeft een Commissie van Toezicht. De vier leden – onder leiding van voorzitter Reint Scholten – houden toezicht op het overkoepelende bestuur en de uitvoering van de strategische doelen. Alle leden zijn onafhankelijk van het samenwerkingsverband en hebben dus geen inhoudelijke functie.

Heb je een vraag aan de Commissie van Toezicht? Neem dan contact op met Annemieke via:

secretariaat-po@swv-hanzeland.nl 06 30 49 70 17