Doorgaan naar de inhoud

Ondersteunings-
planraad (OPR)

SWV Hanzeland heeft een speciale medezeggenschapsraad: de ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR bestaat uit twaalf stemgerechtigheden: zes ouders van leerlingen die onderwijs volgen op één van de deelnemende middelbare scholen én zes onderwijsprofessionals.

Leden van de OPR

De OPR staat onder leiding van voorzitter Clemens Rekveldt, die bereikbaar is op crekveldt@ichthuskampen.nl. De raad wordt ondersteund door de regisseur van SWV Hanzeland, Koen Oosterbaan.

Op dit moment bestaat de OPR uit de volgende leden:

PersoonNamens
Natasja Smit Almere College
Dianne Muis Zone college
Petra Steenblik Carmel College
Winy Buitenhuis Greijdanus College
Wilgertine van der Stege Noordgouw College
Ris Keizer-Boland Agnieten/de Boog
Marina Postuma VSO de Spanker
Erik van Doorne VSO Ambelt/OOZ Zwolle
Clemens RekveldtIchthus College
VacatureThomas a Kempis college/Landstede
VacatureOOZ
VacatureVSO Zonnehof/Mijnplein

Dít doet de OPR

Eens per vier jaar maakt SWV Hanzeland een nieuw ondersteuningsplan. We beschrijven hierin hoe alle leerlingen die onder ons samenwerkingsverband vallen, passende ondersteuning kunnen krijgen. De OPR heeft instemmingsrecht op (het vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. Ook ziet de raad erop toe dat dit plan zo goed mogelijk wordt uitgevoerd én heeft zij adviesrecht op het vaststellen van de begroting.

Eens meeluisteren?

Vier keer per jaar hebben de leden van de OPR een vergadering in hun agenda staan. Alle vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen is welkom om te komen luisteren. Lijkt dit je interessant? Meld je dan aan via het secretariaat van SWV Hanzeland:

secretariaat-vo@swv-hanzeland.nl 06 – 45 34 05 98.

Handige documenten

Hieronder vind je de goedgekeurde verslagen van de OPR-vergaderingen in 2023 en het jaarverslag van 2022:

Jaarverslag 2022
2 februari 2023
20 april 2023
22 juni 2023
5 oktober 2023
14 december 2023
Jaarverslag 2023
15 februari 2024
11 april 2024