Doorgaan naar de inhoud

Over het basisonderwijs

SWV Hanzeland zorgt dat elk kind het basisonderwijs krijgt dat bij zijn of haar cognitieve, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling past. Onze maatschappelijke opdracht: regulier onderwijs is het uitgangspunt, speciaal (basis)onderwijs de uitzondering.

Deelnemende besturen

SWV Hanzeland werkt met vijf clusters: Zwolle, Kampen, Salland, Zwartewaterland en Veluwe-Noord. Elk cluster heeft eigen basisscholen, speciaal basisonderwijs-scholen (sbo) en speciaal onderwijs-scholen (so), die allemaal onder ons samenwerkingsverband vallen.

Lijst met deelnemende besturen

Naar de basisschool

Wanneer moet ik mijn kind aanmelden op de basisschool? En hoe werkt dit precies? Om ouders op weg te helpen, hebben wij op een rij gezet hoe de stap naar het basisonderwijs in zijn werk gaat.

Lees verder

Zorgplicht voor po

Heeft een leerling extra ondersteuning nodig, dan is de basisschool verplicht om voor een passend arrangement te zorgen. Deze ondersteuning moet de school direct bij de aanmelding aanbieden of – als de leerling al op school zit – op het moment dat blijkt dat er extra hulp nodig is. Deze verplichting heet de zorgplicht.

Lees meer over de zorgplicht

Expertiseplatform

Soms zijn er vraagstukken die bij meerdere scholen in een netwerk spelen. Bijvoorbeeld: wat kunnen we (gezamenlijk) doen op het gebied van hoogbegaafdheid? Welk aanbod kunnen we doen voor jongste kinderen die meer ondersteuning nodig hebben? Of op welke wijze kunnen we samen de leesbevordering stimuleren? Binnen ons expertiseplatform is de kennis gebundeld om met dit soort uitdagende vraagstukken aan de slag te gaan.

Lees verder

Toelaatbaarheidsverklaring

Voor sommige leerlingen is het niet (meer) mogelijk om regulier onderwijs te volgen. Kan de school met extra ondersteuning niet voor een passende onderwijsplek zorgen? Dan is voor een leerling het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so) een passende keuze. Voor plaatsing op het sbo en het so is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van SWV Hanzeland nodig. Deze verklaring geeft recht op een plek op de juiste basisschool.

Lees verder