Doorgaan naar de inhoud

Toelaatbaarheidsverklaring vso

Wordt een leerling vanwege zijn of haar ondersteuningsbehoeften verwezen naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso)? Dan is er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De school vraagt deze aan bij ons samenwerkingsverband.

Wie vraagt een TLV aan?

Een ouder of verzorger kan geen TLV aanvragen – dát is de taak van de school. Iedere middelbare school heeft namelijk zorgplicht voor huidige leerlingen én voor leerlingen die nieuw op de school zijn aangemeld. De school levert bij SWV Hanzeland de nodige informatie over de leerling aan, waaronder een aanvraagformulier, een motivatie en een ontwikkelperspectiefplan (OPP). Alle informatie vormt samen de aanvraag.

Dit kan via het programma Kindkans, waar de aanvragers van scholen een account voor hebben of voor kunnen krijgen. Alle informatie omtrent TLV aanvragen en arrangementen kunt u in dit programma vinden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

ct@swv-hanzeland.nl  088 850 76 37

Moet een ouder of verzorger toestemmen met de aanvraag?

Een school mag een TLV aanvragen zonder toestemming van een ouder of verzorger, maar in zo’n geval gaan wij graag het gesprek aan. Gaat een ouder of verzorger niet akkoord met de aanvraag of met de overdracht van documenten? Of tekent een ouder of verzorger het aanmeldformulier als ‘voor gezien’? Dan nemen wij contact op voordat wij de aanvraag verder doorzetten. Zo hopen we de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Wie beoordeelt de aanvraag van een TLV?

In ons ondersteuningsplan staan onder meer de procedure en criteria voor de plaatsing van leerlingen op vso-scholen. Daarnaast verplicht de wet dat wij ons door deskundigen laten adviseren. Daarom buigt een onafhankelijke commissie – de Commissie Toewijzing (CT) – zich over de aanvraag. Deze commissie bestaat naast de voorzitter uit twee orthopedagoog-generalisten en een psycholoog NIP.

Van indienen tot akkoord

Bij SWV Hanzeland is een regisseur aangesteld die de TLV afgeeft: Koen Oosterbaan. Hij laat zich dus adviseren door de deskundigen uit de CT. Goed om te weten: gegevens die nodig zijn voor de TLV-aanvraag worden via het online programma Kindkans veilig uitgewisseld. Geeft de commissie een positief advies? Dan krijgen zowel de school als de ouders of verzorgers hier digitaal bericht van. In dit bericht staat ook voor welke periode de verklaring geldig is.

Wat als een ouder of verzorger of de school het niet eens is met het besluit?

Is de ouder/verzorger of de school het niet eens met het besluit? Dan kan er bezwaar worden gemaakt. Dat kan bij ons samenwerkingsverband, de CT of de onafhankelijke, landelijke bezwaar- en adviescommissie in Utrecht.

Handige documenten

 

Weet je niet zeker bij welk SWV je de TLV aanvraag moet, doen klik dan hieronder.

Stroomschema TLV aanvraag

Als reguliere voortgezet onderwijs school is het mogelijk om bijvoorbeeld een arrangement kansrijk VO aan te vragen. Klik op onderstaande link om meer informatie te lezen over arrangementen en TLV aanvragen.

Arrangementen en regelingen (kansrijk VO)
Indicatoren vaststellen TLV categorie 2 en 3

 

Contact met de Commissie Toewijzing (CT)

Wil je als onderwijsprofessional weten welke formulieren je bij ons aan moet leveren om voor een leerling een TLV aan te vragen? Of heb je andere vragen? Neem dan contact op met de CT:

ct@swv-hanzeland.nl  088 850 76 37