Doorgaan naar de inhoud

Nieuws

09/07/2024

Nieuwsbrief #6

Alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Je leest hieronder meer over de uitbreiding van de Liaan in het primair onderwijs, de bestuursverslagen van 2023, voortgang herijken missie en structuur in het voortgezet onderwijs en nog veel meer!

06/06/2024

Nieuwsbrief #5

In deze vijfde nieuwsbrief lees je meer over de subsidie voor meer- en hoogbegaafden, bezoek inspectie bij het primair onderwijs, vacatures in de OPR, herijken van de missie en structuur in het VO en nog veel meer!

04/04/2024

Vacature

Wij zijn op zoek naar en enthousiaste en proactieve managementassistent om ons team bij het swv-Hanzeland te versterken.

07/03/2024

Nieuwsbrief #4

In deze vierde nieuwsbrief lees je over de ondersteuningsplanraad (OPR), het ondersteuningsplan, de subsidie WEL in ontwikkeling, het ouder- en jeugdsteunpunt en nog veel meer!

01/02/2024

Nieuwsbrief #3

In deze extra nieuwsbrief van samenwerkingsverband Hanzeland lichten we twee thema's toe: de regeling 'Kansrijk VO' en de subsidie voor begaafde leerlingen.

08/01/2024

Nieuwsbrief #2

De beide samenwerkingsverbanden (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) hebben in de afgelopen maanden de samenwerking al geïntensiveerd.

15/08/2023

Nieuwsbrief #1

SWV Hanzeland is de nieuwe naam waarmee de SWV VO (IJsselvecht) en SWV PO (2305) samen naar buiten treden.