Doorgaan naar de inhoud

Over het voortgezet onderwijs

SWV Hanzeland zorgt dat iedere leerling in ons werkgebied voortgezet onderwijs kan volgen op een passende plek. We hebben geen bovenschoolse voorzieningen.

Deelnemende scholen en besturen

Tot onze regio behoren alle scholen die voortgezet onderwijs (vo) – inclusief praktijkonderwijs (pro) – en voortgezet speciaal onderwijs (vso) geven. Het praktijkonderwijs valt onder het vo. De scholen hebben locaties in Dronten, Kampen, Oldebroek, Zwartewaterland, Staphorst, Dalfsen, Zwolle, Hattem, Heerde, Olst-Wijhe en/of Raalte.

Bekijk de deelnemende scholen

Overgang van po naar vo

De overgang van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) is een belangrijk moment in de schoolloopbaan. SWV Hanzeland heeft hier geen rol in, maar op deze pagina delen wij wél graag alle belangrijke informatie over deze overgang.

Lees verder

Zorgplicht voor vo

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, hebben scholen een zorgplicht. Scholen werken daarbij samen in een regio. SWV Hanzeland zorgt dat er een passende plek is voor alle leerlingen in ónze regio.

Lees verder

Toelaatbaarheidsverklaring vso

Wordt een leerling vanwege zijn of haar ondersteuningsbehoeften verwezen naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso)? Dan is er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De school vraagt deze aan bij ons samenwerkingsverband.

Lees verder

Toelaatbaarheidsverklaring pro

Basisscholen geven naar aanleiding van de doorstroomtoets een definitief schooladvies over het vervolgonderwijs aan leerlingen in groep 8. Krijgt een kind het advies praktijkonderwijs (pro)? Dan is er een toelaatbaarheidsverklaring pro nodig. De gekozen school voor praktijkonderwijs vraagt deze aan bij ons samenwerkingsverband.

Lees verder