Doorgaan naar de inhoud

CAT Zwolle, Noord-Veluwe en Zwartewaterland

Voor plaatsing op het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so) is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van SWV Hanzeland nodig. De wet verplicht ons dat wij ons bij iedere TLV-aanvraag laten adviseren door deskundigen uit een Commissie Advisering Toelaatbaarheid (CAT). De CAT Zwolle, Noord-Veluwe en Zwartewaterland is hier één van.

TLV-aanvragen én verlengingen

De acht deskundigen van CAT Zwolle, Noord-Veluwe en Zwartewaterland werken nauw samen aan TLV-aanvragen vanuit het basisonderwijs én de onderinstroom. Dit zijn jonge kinderen die voor het eerst starten op school. Sommigen zijn aangemeld bij een reguliere school die niet in de onderwijsbehoefte kan voorzien. Ook kan het om toekomstige leerlingen gaan waarvan de voorschoolse instelling een adviesvraag heeft óf om leerlingen waarvoor het reguliere onderwijs heel duidelijk geen mogelijkheid is. Daarnaast werken de deskundigen van de CAT aan TLV-verlengingen.

Deskundigenadvies

Aan iedere TLV-aanvraag worden twee onpartijdige deskundigen gekoppeld. De eerste deskundige is een orthopedagoog of een psycholoog. De tweede deskundige is bijvoorbeeld een psycholoog, pedagoog, maatschappelijk werker, arts of kinderpsychiater. Wie de tweede deskundige is, hangt af van de hulpvraag van de leerling. Zo is bij leerlingen met medische problematiek altijd de jeugdarts als deskundige betrokken. Het advies van de twee deskundigen wordt vastgelegd in een deskundigenadvies. Afhankelijk van het gegeven advies besluit de manager van het samenwerkingsverband om de aangevraagde TLV wel óf niet toe te kennen.

Een tweede taak van het CAT

Soms zijn ouders of verzorgers het niet eens met een TLV-aanvraag. Ondertekenen zij de aanvraag niet, dan wordt er vóórdat het dossier besproken wordt in de CAT, een oudergesprek gepland. Bij voorkeur gaan de ouders of verzorgers in gesprek met twee CAT-leden die níet betrokken zijn bij het verwijzende schoolbestuur. Vervolgens worden door onpartijdige deskundigen twee deskundigenadviezen opgesteld. Deze deskundigen zijn niet betrokken bij het verwijzende schoolbestuur en óók niet bij het schoolbestuur van de mogelijk ontvangende sbo- of so-school.

Werkwijze CAT Zwolle, Noord-Veluwe en Zwartewaterland

Om veilig gegevens van leerlingen uit te kunnen wisselen, werkt de CAT met Kindkans. Ben je benieuwd welke stukken je voor een leerling in dit online programma moet aanleveren? Hoe de processen verlopen richting de aanvraag van de TLV? En hoe een TLV-aanvraag er bij CAT Zwolle, Noord-Veluwe en Zwartewaterland éxact aan toegaat? Download dan de werkwijze. In deze pdf vind je ook meteen de gegevens van de contactpersonen van jouw schoolbestuur.

Deadlines en vergaderdata CAT Zwolle, Noord-Veluwe en Zwartewaterland

Tijdens een vergadering van de CAT worden alle lopende TLV-aanvragen besproken. Om een dossier van een leerling te kunnen bespreken, moet het complete dossier minimaal twee werkweken voor de geplande vergadering via Kindkans ingestuurd zijn. Vervolgens wordt het ingepland voor één van de vergaderingen. Daarom is het handig om te weten wat de deadlines zijn en op welke data CAT Zwolle, Noord-Veluwe en Zwartewaterland vergadert.

Deadlines

  • TLV-aanvragen die vóór de kerstvakantie van 2024 behandeld moeten worden, moeten uiterlijk op 14 november 2024 compleet aangeleverd zijn bij de CAT.
  • TLV-aanvragen die voor de zomervakantie van 2025 behandeld moeten worden, moeten uiterlijk op 1 mei 2025 compleet aangeleverd zijn bij de CAT. Deze aanvragen worden vóór de zomervakantie besproken. Aanmeldingen ná 1 mei worden over de zomervakantie getild.

Vergaderdata

Hier vind je het complete vergaderrooster voor schooljaar 2024/2025.

Contact met de adviescommissie

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met:

  • Het secretariaat, Annemieke Otterman: secretariaat-po@swv-hanzeland.nl of Annemieke is de juiste persoon als je vragen hebt over organisatorische zaken, de planning, het aanleveren van dossiers of Kindkans.
  • De voorzitter van het CAT, Sanne Vos: s.vos@swv-hanzeland.nl of 0628658219. Sanne staat voor je klaar bij inhoudelijke vragen.