Doorgaan naar de inhoud

Toelaatbaarheidsverklaring pro

Basisscholen geven naar aanleiding van de doorstroomtoets een definitief schooladvies over het vervolgonderwijs aan leerlingen in groep 8. Krijgt een kind het advies praktijkonderwijs (pro)? Dan is er een toelaatbaarheidsverklaring pro nodig. De gekozen school voor praktijkonderwijs vraagt deze aan bij ons samenwerkingsverband.

Praktijkonderwijs (pro)

Praktijkonderwijs ziet er op iedere school anders uit. Ben je benieuwd hoe een bepaalde school in jouw regio het praktijkonderwijs heeft ingericht? Via onderstaande link vind je alle scholen in ons samenwerkingsverband plus hun websites.

Alle deelnemende scholen

Wie vraagt een TLV pro aan?

Een ouder of verzorger meldt zijn of haar kind zelf aan op een school voor praktijkonderwijs. Daarna vraagt de school een TLV aan bij ons samenwerkingsverband. Een ouder of verzorger kan dus geen TLV pro aanvragen – dát is de taak van de school. Iedere school heeft namelijk zorgplicht voor huidige leerlingen én voor leerlingen die nieuw op de school zijn aangemeld.

Moet een ouder of verzorger toestemmen met de aanvraag?

Een school mag een TLV pro aanvragen zonder toestemming van een ouder of verzorger, maar in zo’n geval gaan wij graag het gesprek aan. Gaat een ouder of verzorger niet akkoord met de aanvraag of met de overdracht van documenten? Of tekent een ouder of verzorger het aanmeldformulier als ‘voor gezien’? Dan nemen wij contact op voordat wij de aanvraag verder doorzetten. Zo hopen we samen te komen tot een plaatsing op een school die het best passend is voor de leerling.

Wat is er nodig voor een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs?

Voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs doet een kind een test om het niveau van lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen te meten. Het praktijkonderwijs heeft namelijk twee toelatingscriteria. De eerste is dat het IQ van het kind tussen 55 en 80 ligt. Daarnaast moet het kind een leerachterstand van drie jaar of meer hebben op twee van de volgende domeinen:

  • inzichtelijk rekenen;
  • begrijpend lezen;
  • technisch lezen;
  • spellen.

Eén van de domeinen moet inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen zijn.

Wie beoordeelt de aanvraag van een TLV pro?

De wet verplicht ons dat wij ons door deskundigen laten adviseren. Daarom buigt een onafhankelijke commissie – de Commissie Toewijzing (CT) – zich over de aanvraag. Deze commissie bestaat naast een voorzitter uit twee orthopedagoog-generalisten en een psycholoog NIP.

Van indienen tot akkoord

Bij SWV Hanzeland is een regisseur aangesteld die de TLV afgeeft: Koen Oosterbaan. Hij laat zich dus adviseren door de deskundigen uit de CT. Goed om te weten: gegevens die nodig zijn voor de TLV-aanvraag worden via het online programma Kindans veilig uitgewisseld. Geeft de commissie een positief advies? Dan krijgen zowel de school als de ouders of verzorgers hier digitaal bericht van. In dit bericht staat ook voor welke periode de verklaring geldig is.

Wat als een ouder of verzorger of de school het niet eens is met het besluit?

Is de ouder/verzorger of de school het niet eens met het besluit? Dan kan er bezwaar worden gemaakt. Dat kan bij ons samenwerkingsverband, de CT of de onafhankelijke, landelijke bezwaar- en adviescommissie in Utrecht.

Contact met de Commissie Toewijzing (CT)

Heb je als onderwijsprofessional vragen over de toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs? Neem dan contact op met de CT:

ct@swv-hanzeland.nl 088 850 76 37