Doorgaan naar de inhoud

Zorgplicht voor vo

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, hebben scholen een zorgplicht. Scholen werken daarbij samen in een regio. SWV Hanzeland zorgt dat er een passende plek is voor alle leerlingen in ónze regio.

Zorgplicht middelbare scholen

Middelbare scholen moeten zorgen dat elke leerling een passende plek krijgt, óók als hij of zij extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft. Deze verplichting heet de zorgplicht. Hiermee wil de overheid voorkomen dat een kind van school naar school wordt gestuurd. Bijvoorbeeld omdat de school waar de leerling de voorkeur voor heeft, geen passend onderwijs kan bieden. Goed om te weten: de zorgplicht betekent ook dat een school een leerling pas mag uitschrijven als een andere school die leerling toelaat. Zo valt nooit iemand tussen wal en schip. Bovendien geldt de zorgplicht voor zowel kinderen die al op school zitten als voor kinderen die nieuw worden aangemeld.

Zorgplicht vanaf de aanmelding

Als ouder of verzorger meld je jouw kind aan bij de school van jullie voorkeur. Lees hier hoe dat precies in zijn werk gaat. Direct na de aanmelding gaat de zorgplicht in: de school onderzoekt of jouw kind op school terecht kan. Om de juiste beslissing te kunnen maken, kan het zijn dat de school jou als ouder of verzorger om extra informatie vraagt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden? Dan moeten zij een passende plek op een andere reguliere middelbare school of een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs regelen. Wanneer een leerling wordt verwezen naar het vso of het praktijkonderwijs, is er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De school vraagt deze aan bij SWV Hanzeland.

Wat als een ouder of verzorger en de school het niet eens worden?

Zijn een ouder of verzorger en de school het niet met elkaar eens? Dan is contact opnemen met het ouder- en jeugdsteunpunt de eerste stap. In overleg kan daarna een onderwijsconsulent geraadpleegd worden. Eventueel kan er ook contact opgenomen worden met de geschillencommissie passend onderwijs of de commissie gelijke behandeling. Blijft de middelbare school bij de beslissing en houdt de ouder of verzorger het kind vervolgens thuis? Dan wordt het een zaak voor leerplicht.

SWV Hanzeland en de zorgplicht

Reguliere middelbare scholen en vso-scholen werken samen. Binnen SWV Hanzeland maken zij afspraken over hoe de extra ondersteuning in de regio geregeld is. Dit aanbod moet dekkend zijn: alle kinderen in de regio moeten een passende plek kunnen krijgen. Zo kunnen de scholen samen:

  • de basisondersteuning op alle scholen in de regio vaststellen;
  • alle kinderen een passende onderwijsplek bieden;
  • extra onderwijsondersteuning regelen;
  • kinderen die dat nodig hebben een plek bieden in het speciaal onderwijs;
  • het budget voor extra begeleiding op school verdelen.

De afspraken van ons samenwerkingsverband staan in het ondersteuningsplan.