Doorgaan naar de inhoud

Ondersteunings-
planraad (OPR)

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de speciale medezeggenschapsraad van SWV Hanzeland. Vanuit elk van onze vijf clusters – Zwolle, Kampen, Salland, Zwartewaterland en Veluwe-Noord – zit een ouder én een onderwijsprofessional in de OPR. Stopt iemand als lid van de OPR, dan is zijn of haar cluster verantwoordelijk om de openstaande functie in te vullen. Twee afgevaardigden vanuit het speciaal onderwijs (so) maken de OPR compleet.

Leden van de OPR

De OPR staat onder leiding van voorzitter Wendy Offerman. De raad wordt ondersteund door de manager van SWV Hanzeland, Koen Oosterbaan. Op dit moment heeft de OPR de volgende leden:

ClusterPersonen
ZwolleMarike Tempelman (ouder) en Agerta Prins (onderwijsprofessional)
KampenTwee vacatures
SallandMaaike de Waal (ouder) en Jordy Cents (onderwijsprofessional)
ZwartewaterlandTwee vacatures
Veluwe-NoordEvelyn Bredewoud (onderwijsprofessional) en er is een vacature voor een ouder
Speciaal onderwijs (so)Patrick Fidder (ouder) en Wendy Offerman (onderwijsprofessional)

Dít doet de OPR

SWV Hanzeland maakt eens per vier jaar een nieuw ondersteuningsplan. Hierin staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen die onder ons samenwerkingsverband vallen, passende ondersteuning kunnen krijgen. De OPR heeft instemmingsrecht op (het vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan en ziet erop toe dat dit plan zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Daarnaast heeft de OPR adviesrecht op het vaststellen van de begroting.

Eens meeluisteren?

De OPR vergadert vier keer per jaar en alle vergaderingen zijn openbaar. Lijkt het je leuk om eens te komen luisteren? Meld je dan aan bij Annemieke Otterman via:

secretariaat-po@swv-hanzeland.nl 06 30 49 70 17

Handige documenten

Hieronder vind je de goedgekeurde verslagen van de OPR-vergaderingen in 2022 en 2023:

19 december 2022
Jaarveslag 2022
13 maart 2023
17 april 2023
22 juni 2023
14 december 2023