Doorgaan naar de inhoud

Expertiseplatform

Voor alle leerlingen die dat nodig hebben, bieden scholen tenminste de basisondersteuning aan. Die basisondersteuning is door SWV Hanzeland is vastgesteld. Wat een school voor een leerling kan doen als er extra ondersteuning nodig is, staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Kan een school een leerling geen passende ondersteuning leveren? Dan moet het schoolbestuur de leerling vanuit de zorgplicht tóch een passend arrangement aanbieden. Op dat moment komen wij in beeld.

Vraagstukken van scholennetwerken

Maar soms zijn er grotere vraagstukken die bij meerdere scholen in een netwerk spelen. Bijvoorbeeld: wat kunnen we (gezamenlijk) doen op het gebied van hoogbegaafdheid? Welk aanbod kunnen we doen voor jongste kinderen die meer ondersteuning nodig hebben? Of op welke wijze kunnen we samen de leesbevordering stimuleren? Dit zijn zomaar enkele voorbeelden van vraagstukken die een netwerk bij SWV Hanzeland kan neerleggen. Binnen ons expertiseplatform is namelijk de kennis gebundeld om met dit soort uitdagende vraagstukken aan de slag te gaan.

Vier expertgroepen

Onder het expertiseplatform vallen vier expertgroepen waarin orthopedagogen, gedragsdeskundigen en andere onderwijsprofessionals nauw samenwerken:

  1. De expertgroep Hoogbegaafd houdt zich onder meer bezig met de scholing van personeel in het basisonderwijs. Ook ondersteunt de groep basisscholen bij het ontwikkelen van aanbod voor hoogbegaafde leerlingen.
  2. De expertgroep Gedrag helpt scholen om het aantal verwijzingen op basis van gedrag richting speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so), terug te dringen.
  3. De expertgroep Jonge Kind focust zich – zoals de naam al zegt – op de ontwikkeling van het jonge kind. Het is namelijk aangetoond dat vroeg-signalering en tijdige ondersteuning voor zowel het kind als de ouders/verzorgers minder ingrijpend én meer doeltreffend is.
  4. De expertgroep Nieuwkomers onderzoekt onder meer hoe leerlingen die de taal nog niet machtig genoeg zijn en extra ondersteuning nodig hebben om tot leren te komen, het beste bediend kunnen worden.

Een vraagstuk indienen

Speelt er binnen jouw netwerk iets waar één van onze expertgroepen wellicht bij kan helpen? Stuur dan gerust een e-mail naar onze projectleiders Sanne Roerink (s.roerink@catent.nl) en Marit Padding (m.padding@ooz.nl). Zij denken graag met je mee.